english

会場地図会場地図:東北芸術工科大学(別ウィンドウ)

山形市中央公民館6F 開会式、インターナショナル・コンペティション、やまがたと映画、審査員作品、特別招待作品、表彰式、受賞作品上映
山形市中央公民館4F やまがたと映画、交差する過去と現在――ドイツの場合、YIDFFネットワーク企画上映、特別招待作品
ミューズ1 アジア千波万波、ニュー・ドックス・ジャパン、YIDFFネットワーク企画上映
ミューズ2 アジア千波万波
フォーラム4 交差する過去と現在――ドイツの場合、ドラマティック・サイエンス! 〜やまがた科学劇場〜
フォーラム5 インターナショナル・コンペティション、ニュー・ドックス・ジャパン、YIDFFネットワーク企画上映
山形市民会館 インターナショナル・コンペティション、受賞作品上映
東北芸術工科大学 8mm映画の存続と未来